Spoločnosť IT Coffee Vám ponúka:

  • širokú ponuku produktov IT, inštaláciu a nastavenie zariadení výpočtovej techniky
  • PC, notebooky, tablety
  • Komplexnú ponuku produktov MS Office365 a Azure - ponuka, dodávka, nastavenie, podpora v používaní
  • tlačiarne, spotrebný materiál pre tlačiarne
  • komponenty (matičné dosky, procesory, grafické karty a pod)
  • operačné systémy, kancelársky softvér, Office 365, antivírusové programy, antivírová ochrana počítačov - poradenstvo a odstránenie nebezpečných aplikácii
  • správa sietí menších organizácii, podpora informačných systémov spoločnosti (I6, Navision, Money S3)
  • marketingové a poradenské služby v oblasti manažmentu (podpora projektového riadenia, príprava reportov, podkladov porád, výročných správ a pod.)

 

... a veľa iného.